Emerytury

starsi ludzie

Plany emerytalne – to rozwiązanie dla ludzi , którzy nie chcą być uzależnieni od ZUS‐u, Państwa czy zmieniającej się ciągle koniunktury politycznej. Sami chcą decydować o wielkości swojej przyszłej emerytury. Przygotowujemy plany emerytalne zarówno dla tych, którzy cenią spokój i bezpieczeństwo jak i dla tych, którzy są aktywni i są w stanie zaakceptować ryzyko inwestycyjne. Plany emerytalne przez nas oferowane cechują się indywidualnym i profesjonalnym podejściem do każdego klienta oraz jego obsługą w następnych latach.

Plany sukcesji – czy tego chcemy czy też nie, są nieodzowną częścią naszego życia. Dzielimy je na dwie usługi: usługę prawną oraz usługę finansową, wzajemnie ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniające. jedna bez drugiej nie może istnieć. Współpracując z renomowaną Kancelarią Prawną rozmawiamy z klientami o wielu aspektach życia i działalności biznesowej, zabezpieczając ich i rodziny, a także prowadzone przez nich firmy przed skutkami wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń w ich życiu. Przykładowe korzyści dobrze przygotowanego planu sukcesji to m.in.: ułożenie sytuacji własnościowej w rodzinie, zabezpieczenie majątku prywatnego przed zobowiązaniami wynikającymi z prowadzonej działalności gospodarczej, zabezpieczenie partnerów w związkach nieformalnych czy zabezpieczenie praw dzieci z innych związków. (pobierz listę 10 pk) Przygotowujemy oferty w sposób profesjonalny i kompleksowy, za co otrzymujemy podziękowania od w pełni zadowolonych klientów.